مدیر شعب بانک رفاه کارگران لرستان ومدیر عامل شرکت سیمان دورود در راستای تحقق شعارسال واحیای رشد تولید وکمک به شرکت های راکد استان وتعاملات دو جانبه وبازاریابی در محل دفتر این شرکت بامدیر کارخانه دیدار کردند.

به گزارش صدای منتقد،بهروز بالاوندی مدیرشعب استان به همراه رضا علیشاهی مدیر ارتباط با مشتریان بانک رفاه لرستان،مهدی پدرام مسئول واحد اعتبارات،، علی فیالوند رئیس شعبه مرکزی دورود وامیر محمود داودی نژاد مسئول روابط عمومی بانک رفاه استان با حضور در شرکت قدیمی وکهن سیمان شهرستان دورودجهت تعامل دو سویه وبازراریابی با مدیران این شرکت دیدار کردند.

بالاوندی مدیر پرتلاش، برنامه محور بانک رفاه کارگران استان لرستان در این دیدار تصریح کرد: با توجه به برنامه کلان وسیاست مدیران ارشد بانک در تعامل وبازاریابی با شرکت های تولیدی در کشور وخاصه استان، شرکت با قدمت وکهن سیمان دوروداز شرکت های مجموعه بزرگ شستا را از شرکت های بومی وکار افرین برتر عنوان کرد وبا توجه به خدمات مطلوب اشتغالزایی این شرکت، با قدرت در صورت تعامل چند سویه در خدمت این واحد تولیدی و شرکت های تولیدی استان خواهیم بود.
فرهنگ ساکی مدیر عامل شرکت سیمان دورود با تقدیر از خدمات مطلوب بانک رفاه کارگران در نگاه جدی به توسعه وپویایی صنعت واقتصاد از تعامل این بانک با شرکت سیمان دورود قدر دانی کرد.
وی افزود: در راستای بهبود ورشد تولید کارخانه در صدد خرید وتهیه نیروگاه برق هستیم ودر این راه مساعدت بانک رفاه در کمک به کارخانه سیمان دورود رابا پرداخت تسهیلات داریم.
مهندس فرهنگ ساکی مدیرعامل شرکت سیمان دورود با اشاره به اهمیت بحث های فنی در هلدینگ به فعالیت و عملکرد این واخد تولیدی قدیمی در گذشته وحال پرداخت و در این زمینه توضیح داد: سیمان دورود با توجه به قدمتی که دارد نیاز به اصلاحات فنی داشت که خوشبختانه در حال انجام است.
شرکت سیمان دورود از شرکت های زیر مجموعه شستا و قدیمی استان است که در تولید،اشتغال وکار افرینی سالهاست در حال خدمت به صنعت واقتصاد استان است ودر این مقول در راستای رفع موانع تولید واحیای شرکت های تعطیل شده وتحقق شعار سال مقام معظم رهبری مهار تورم ورشد تولید ، در حال اشتغالزایی وتولید است.
مهندس ساکی مدیر عامل این شرکت با قدر دانی از توجه مدیران بانک رفاه استان در حمایت از واحد های تولیدی استان وزیر محموعه شستا در راستای حمایت از این واحد ها وتحقق شعار سال خواهان حمایت و تعامل دو سویه شرکت سیمان دورود وبانک رفاه کارگران استان لرستان شد.