وجود میادین عرضه دام در ورودی‌های شهر علاوه بر مشکلات بهداشتی، سیمای ورودی شهر را هم نامطلوب کرده است.

برنامه ما این است که در کوتاه‌ترین زمان ممکن مراکز عرضه دام زنده در ورودی‌های شهر جمع آوری شوند، زیرا عرضه دام در ورودی‌ها شهر غیر قانونی و غیر مجاز است.