فرمانده انتظامی استان از توقیف یک دستگاه تریلی کشنده حامل کمباین قاچاق 60 میلیارد ریالی در شهرستان”رومشکان” خبر داد.

سردار”یحیی الهی”در گفت و گو با خبر نگار خبری پلیس، اظهار داشت: ماموران انتظامی شهرستان “رومشکان” حین کنترل محور ” پلدختر-رومشکان” به یک دستگاه تریلی کشنده حامل یک دستگاه کمباین مظنون و جهت تحقیقات بیشتر آن را متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از این خودرو یک دستگاه کمباین قاچاق فاقد مجوزکشف شد.

فرمانده انتظامی استان لرستان با اشاره به دستگیری 2 نفر در این رابطه و تحویل به مراجع ذیصلاح گفت: کارشناسان ارزش کمباین مکشوفه را 60 میلیارد ریال برآورد کردند.