مدیر شعب بانک رفاه کارگران لرستان با مدیر کل تامین اجتماعی وخدمات درمانی نیروهای مسلح استان دردفتر این مدیر در راستای تعامل چند سویه دیداروگفتگو کرد.

به گزارش  پایگاه خبری وتحلیلی صدای منتقد، مهندس بهروز بالاوندی مدیر شعب بانک رفاه کارگران استان لرستان درراستای بازاریابی وتعامل با مشتریان حقوقی جدید بانک وتعامل با دستگاه های اجرایی متعامل با هیات همراه در دفتر دکتراحمد اسداللهی مدیرکل تأمین اجتماعی و خدمات درمانی نیروهای مسلح استان لرستان با وی وشورای معاونین آن اداره کل دیدار وگفتگو کرد.
در این دیدار بالاوندی مدیر شعب استان لرستان بانک رفاه را بانکی سلامت محور معرفی کرد و گفت: بانک رفاه به عنوان بانکی سلامت محور ومشتری مدار است که در سالهای متمادی در استان وکشور رتبه اول مشتری مداری را کسب کرده است.
وی افزود: با افتخار در این سالها با خدمات متمایز وشایسته در خدمت ادارات کل تامین اجتماعی وبیمه سلامت استان وجامعه هدفشان بوده ودر راه خدمت بی منت همواره جایگاه رفیع مشتری لحاظ شده است.
وی حمایت از جامعه سلامت وبیمه ای کشور را از جمله مسئولیت های اجتماعی بانک رفاه دانسته وابراز امیدواری کرد با تفاهم وتعامل با اداره کل تامین اجتماعی نیروهای مسلح وجامعه هدف دو سازمان از خدمات متقابل بهره مند شوند.
دکتر اسدالهی مدیر کل تامین اجتماعی وخدمات درمانی نیروهای مسلح با تقدیر از خدمات بانک رفاه وخاطره خوب حضور درگذشته نه چندان دور در بانک رفاه، این بانک وخدماتش را بسیار مطلوب و به معنای واقعی مشتری مدار توصیف کردو با ابراز رضایت از بانک رفاه استان خواستار تعامل دوسازمان شد.
در این دیدار رضا علیشاهی مدیر ارتباط با مشتری بانک، محمدرسول نوروزی رئیس شعبه مرکزی خرم آباد، امیر محمود داودی نژاد مدیر روابط عمومی، مهندس بالاوندی را در این دیدار همراهی کردند.