هر قطعه زمین در طرح جوانی جمعیت ۲۰۰ میلیون تومان برای دولت هزینه زیربنایی دارد.

تا امروز بیش از ۱۵ هزار و ۵۰۰ قطعه زمین تقدیم هموطنان در سراسر کشور شده است.

۷۰۰۰۰ قطعه زمین به خانواده‌های بالای سه فرزند تا پایان امسال اهدا می‌شود./ا