انتخاب اعضای کمیسیون تلفیق بودجه 1402 و عدم انتخاب نمایندگان لرستان در کمیسیون تلفیق«حساس ترین ومهم ترین کمیسیون درمجلس شورای اسلامی» بهانه ای شد تا مروری به عضویت نماینده سابق سلسله ودلفان در هئیت رئیسه کمیسیون تلفیق مجلس داشته باشیم. 

به گزارش خبرگزاری صدای منتقد، مردم فهیم وشریف شهرستان های سلسله ودلفان به خوبی می دانند که برای اولین بار و پس ازپیروزی انقلاب اسلامی یک نماینده مجلس ازاستان لرستان نماینده حوزه های انتخابیه شان دکترعلی رستمیان به عنوان عضوهئیت رئیسه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی انتخاب شد.

این موضوع درحالی است که رستمیان نماینده سابق سلسله ودلفان دربین ۲۹۰ نماینده مجلس برای اولین بار پس از انقلاب اسلامی به عنوان تنهاترین نماینده استان لرستان درهئیت رئیسه کمیسیون تلفیق بودجه مجلس انتخاب ودرمیان تعداد ۷نفر اعضای هئیت رئیسه کمیسیون تلفیق انتخاب گردید.

در طول ادوار نمایندگان مجلس در لرستان به غیر از علی رستمیان نماینده سابق حوزه های انتخابیه سلسله دلفان هیچ نماینده توان عضویت در مهم ترین وحساس ترین کمیسیون های مجلس آن هم کمیسیون تلفیق نداشته است.

کمیسیون تلفیق یکی از کمیسیون‌های تخصصی مجلس است که برای بررسی لایحه بودجه کل کشور پس از تقدیم این لایحه از سوی دولت ورئیس جمهور به مجلس ایجاد می‌شود

کمیسیون تلفیق براساس ماده ۴۵ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، پس از ارائه لایحه بودجه از سوی دولت به مجلس به‏ منظور تنظیم اصول و مفاد برنامه ‏هاى توسعه و لوایح بودجه کل کشور و ایجاد هماهنگى بین کمیسیون‌هاى تخصصى مجلس شوراى اسلامى ایجاد می‌شود.

 

خبرنگار: سجادجوانمرد