در پی صدور حکمی از جانب آقای دکتر ابراهیم صنوبر، پدر صلح ایران و دبیر کل موسسه بین المللی سفیران صلح، ضمن اعطای نشان و مدال افتخار صلح، آقای دکتر سید محمدامین نوربخش را به عنوان نماینده موسسه بین المللی سفیران صلح در استانهای زاگرس نشین منصوب نمود

به گزارش خبرگزاری صدای منتقد، درمتن این حکم آمده است

بسم الله الرحمن الرحیم

برادر ارجمند گرانمایه جناب آقای دکتر سید محمد امین نوربخش

احتراماً نظر به حسن سوابق و علاقه مندی جنابعالی در حوزه مسائل فرهنگی، ورزشی، و امور نوع دوستانه و تلاش در راستای اعتلای فرهنگ صلح و دوستی به موجب این ابلاغ شما را به عنوان نماینده موسسه بین المللی سفیران صلح در استانهای زاگرس نشین به مدت یک سال منصوب می نمایم. امید است در راستای تحقق آرمان‌های مقدس انسانی و رعایت قوانین جاری و همکاری کامل با دفتر مرکزی در انجام امور محوله موفق و پیروز باشید.

 

 

خبرنگار: سجادجوانمرد