اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان لرستان به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران در نظر دارد از ظرفیت های موجود استان در فصل خرید تضمینی گندم و دانه های روغنی سال 1402 برابر ضوابط ابلاغی به عنوان مرکز خرید تضمینی و نگهداری استفاده نماید. لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در سطح استان که واجد شرایط و امکانات زیر می باشند دعوت میگردد تقاضای خود را حداکثر تا تاریخ 19/11/1401 درخرم آباد- خیابان آیت اله طالقانی روبروی اداره کل امور مالیاتی، به اداره کل غله و خدمات بازرگانی لرستان تحویل نموده و یا به شماره 33309503 نمابر نمایند. ضمناً شماره تماس 33302798 واحد امور قراردادها جهت پاسخگویی و رفع ابهامات اعلام میگردد.
شرایط مراکز خرید:
1). داشتن ظرفیت انباری استاندارد متناسب با حجم برآوردی خرید مرکزنظیر انبار ساده مسقف، انبار نیمه مکانیزه، انبار تمام مکانیزه، سیلوی فلزی، سیلوی بتنی و انبار چادری.
2). داشتن محوطه محصور، کف محوطه آسفالت یا بتن با درب ورودی و خروجی قابل کنترل.
3). داشتن توان تخلیه و بارگیری متناسب با ظرفیت مرکز.
4). دارا بودن سیستم روشنایی انبار و محوطه مرکز خرید.
5). دارا بودن سیستم اطفاء حریق نظیر شیلنگ آب آتش نشانی، کپسول اطفاء حریق متناسب با حجم و ظرفیت خرید مرکز.
6). دارا بودن باسکول استاندارد ترجیحاً متصل به رایانه و چاپگر.
7). دارا بودن تجهیزات و امکانات مناسب برای تخلیه و بارگیری محموله ها.
8). دارا بودن دوربین مدار بسته دید در شب با قابلیت انتقال تصاویر.
9). دارا بودن ارتباط اینترنتی مناسب و تجهیزات مربوط به آن.
10). دارا بودن رایانه و چاپگر، (حداقل دو دستگاه با تجهیزات جانبی) متناسب با حجم خرید مرکز به نحوی که ثبت عملیات خرید و تحویل در مرکز خرید انجام پذیرد.
11). دارا بودن نیروی انسانی مجرب و مطلع در حوزه های کنترل کیفی، بازرگانی و فنی.
12). دارا بودن امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی شامل بمبو به تعداد کافی 5/1و 2 متری، الک (مطابق دستورالعملهای ابلاغی به تعداد کافی)، پنس، ترازوی دیجیتال با دقت 2 رقم اعشار ( 1/0 و 001/0)، میزکار مناسب با نور کافی، رطوبت سنج، سینی استاندارد افت زنی 50 ×50 سانتیمتر، کاردک، سرتاس سر تخت و …. و همچنین وجود فضای مناسب برای نگهداری نمونه های شاهد.
13). دارا بودن کاور و امکانات پوششی مناسب به منظور حفظ و حراست از کالا در هنگام بارندگی و خطرات جوی در انبارهای چادری.
14). دارا بودن نماز خانه و امکانات رفاهی نظیر سرویس بهداشتی، آبسردکن و……
15). دارا بودن توان مالی برای ارائه تضامین قرارداد.
16). دارا بودن امکان نگهداری و بایگانی اسناد محموله های خریداری شده و ارائه اسناد به اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان.
17). دارا بودن سطح سنج در کارخانجات آرد و سیلوهای بخش خصوصی.
18). نصب نمایشگر باسکول در مراکز خرید و نگهداری به نحوی که کشاورز وزن محموله خود را روئیت نماید.

توضیح:
موارد یاد شده حداقل شرایط لازم برای ایجاد مراکز خرید بوده و چنانچه مرکزی فاقد هر یک از شرایط مذکور بوده و یا قادر به تامین نباشد قابلیت انتخاب نخواهد داشت.

روابط عمومی اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان لرستان