سید آرش قیاسیان گفت: باید برنامه های مختلف و بیشتری از حوزه جوانان در مناطق محروم و کم برخوردار استان اجرایی شود.

به گزارش خبرگزاری صدای منتقد سید آرش قیاسیان روز چهارشنبه پنجم بهمن ماه در جلسه بررسی عملکرد ادارات ورزش و جوانان شهرستانهای استان در حوزه جوانان که در سالن اجتماعات این اداره کل برگزاری شده بود با تاکید بر لزوم مسئولیت پذیری نسبت به مطالبات جوانان در عرصه های مختلف فرهنگی ، ورزشی ، علمی ، هنری و…، اظهار کرد: با توجه به نقش سمن ها در حوزه جوانان ، کارشناسان و ناظران بر عملکرد سمن ها باید موضوعات را در این حوزه به صورت آسیب شناسانه پیگیری کنند.

وی با تاکید بر لزوم به کارگیری  برنامه های مدون در ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان ها ، افزود: این اقدام باعث می شود تا جوانان اثرات جلسات را حس کنند و‌گام‌های موثری در راستای مطالبات جوانان برداشته شود.

مدیرکل ورزش وجوانان لرستان تصریح کرد: در حوزه جوانان باید بتوان با استفاده از ظرفیت های غیر دولتی ومشارکت خود سمن ها نیز فعالیت و اقداماتی را انجام داد.

قیاسیان با تاکید بر لزوم تعامل وانعقاد تفاهم نامه  با حوزه علمیه ، دانشگاه ها ودستگاهایی مانند آموزش و پرورش ، بهزیستی و… ، عنوان کرد: این اقدامات می تواند در راستای ایجاد تولید محتوا و افزایش تعداد سمن ها و توسعه فعالیت های فرهنگی انجام گیرد.

وی بر لزوم جهاد تبیین در مناطق کم برخوردار استان نیز تاکید کرد و گفت: در اجرای برنامه های حوزه جوانان لازم است به مناطق محروم استان اولویت داده و به وسیله انعقاد تفاهم نامه هایی با کمیته امداد این برنامه ها و خدمات رسانی های مختلف حتی در زمینه ورزشی را اجرا کرد.

قیاسیان همچنین خواستار مطالبه گری از فرمانداران در ستاد ساماندهی جوانان شهرستانی توسط مدیران ورزش وجوانان شهرستان ها شد و‌ با بیان اینکه موضوع ورزش از حوزه جوانان منفک نیست، گفت: در ستاد ساماندهی جوانان خدمات اداره کل ورزش وجوانان و رسالت هایی که  این دستگاه در حوزه ورزش انجام می دهد انعکاس داده شود.

وی با تاکید بر لزوم پیگیری موضوع خانه های جوان در سطح شهرستان ها، یاد آور شد: مدیران شهرستانی این موضوع را از فرمانداران و دیگر دستگاه های اجرایی شهرستانی پیگیری کنند.

قیاسیان در ادامه خواستار لحاظ کردن بیشتر موضوعاتی مانند اشتغال ، ازدواج ، آسیب های اجتماعی ، گردشگری و…شد وگفت: می توان به وسیله ظرفیت فضای مجازی ولی در چارچوب قانون و براساس تعقل مطالبات جوانان را پیگیری کرد.

مدیر کل ورزش وجوانان لرستان با بیان اینکه آسیب شناسی ها ، مطالبه گری ها، کارشناسی ها و برنامه ها و فعالیت سمن ها در حوزه فضای مجازی و شبکه های اجتماعی پیگیری شود، گفت: باید به بخش جوانان با مساعدت مسئولین ، همه ظرفیت های شهرستانی ‌ و هم افزایی همه دستگاه های اجرایی توجه ویژه شود‌.

 

خبرنگار: سجادجوانمرد