معاون جوانان اداره کل ورزش لرستان: از نظر میزان تسهیلات اعطایی، این استان در جایگاه پانزدهم کشوری قرار دارد

شهاب مولائی: در 9 ماهه ابتدای سال 1401 از مجموع 26,194 نفر متقاضی دریافت تسهیلات ازدواج در لرستان تعداد 17,891 موفق به دریافت تسهیلات و 8,303نفر نیز در صف انتظار هستند

به گزارش خبرگزاری صدای منتقد،شهاب مولایی معاون امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان لرستان با اعلام این خبر اظهار داشت : به استناد گزارش بانک مرکزی در 9 ماهه ابتدای سالجاری از مجموع 26,194 نفر متقاضی دریافت تسهیلات ازدواج در استان تعداد 17,891 نفر موفق به دریافت تسهیلات و 8,303نفر نیز در صف انتظار می باشند.

وی گفت: این گزارش نشان می دهد که در این مدت 68% متقاضیان موفق به دریافت تسهیلات ازدواج شده اند بنابراین از نظرتعداد تسهیلات اعطایی، لرستان در جایگاه بیست و هفتم کشوری قرار دارد.

مولائی تصریح کرد: عملکرد اعطای تسهیلات بانک های عامل از 01/01/1401 لغایت 30/09/1401 نشان می دهد که استان لرستان از نظر میزان پرداخت تسهیلات نیز با پرداخت مبلغ 24,760,800میلیون ریال در جایگاه پانزدهم کشوری قراردارد.

در این مدت استان های تهران ،خراسان رضوی وخوزستان به ترتیب با پرداخت 849/910/122 ، 350/211/80، 250/632/68 میلیون ریال بیشترین میزان تسهیلات پرداختی به زوجین جوان در بین استان های کشور را داشته و استان های سمنان ، ایلام و کهکیلویه نیز به ترتیب با پرداخت 630/782/7، 500/500/8 ، 700/699/10 میلیون ریال پایین ترین میزان پرداخت تسهیلات را در بین استانهای کشور به خود اختصاص داده اند.

معاون امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان لرستان با اعلام این خبر اظهار داشت : به استناد گزارش بانک مرکزی در 9 ماهه ابتدای سالجاری از مجموع 26,194 نفر متقاضی دریافت تسهیلات ازدواج در استان تعداد 17,891 نفر موفق به دریافت تسهیلات و 8,303نفر نیز در صف انتظار می باشند.

وی گفت: این گزارش نشان می دهد که در این مدت 68% متقاضیان موفق به دریافت تسهیلات ازدواج شده اند بنابراین از نظرتعداد تسهیلات اعطایی، لرستان در جایگاه بیست و هفتم کشوری قرار دارد.

مولائی تصریح کرد: عملکرد اعطای تسهیلات بانک های عامل از 01/01/1401 لغایت 30/09/1401 نشان می دهد که استان لرستان از نظر میزان پرداخت تسهیلات نیز با پرداخت مبلغ 24,760,800میلیون ریال در جایگاه پانزدهم کشوری قراردارد.

در این مدت استان های تهران ،خراسان رضوی وخوزستان به ترتیب با پرداخت 849/910/122 ، 350/211/80، 250/632/68 میلیون ریال بیشترین میزان تسهیلات پرداختی به زوجین جوان در بین استان های کشور را داشته و استان های سمنان ، ایلام و کهکیلویه نیز به ترتیب با پرداخت 630/782/7، 500/500/8 ، 700/699/10 میلیون ریال پایین ترین میزان پرداخت تسهیلات را در بین استانهای کشور به خود اختصاص داده اند.

 

خبرنگار: سجادجوانمرد