مدیریت جهاد کشاورزی سلسله: طبق اعلام سازمان جهاد کشاورزی، سهمیه شهرستان سلسله سه هزار و ۸۰۰ هکتار کشت قراردادی گندم بود اما با استقبال خوب بهره برداران، انعقاد قرارداد برای پنج هزار و ۷۳۷ هکتار از اراضی انجام شد

به گزارش خبرگزاری صدای منتقد، روح الله حقی منصوری تصریح کرد: عملکرد جهاد کشاورزی سلسله در این راستا ۱۴۵ درصد نسبت به سهمیه تعیین شده محقق شد و شهرستان جزو مناطق پیشروی کشور در اجرای کشت قراردادی محسوب می شود.

مدیر جهاد کشاورزی سلسله با اشاره به انعقاد قرارداد با ۲ هزار و ۳۲۷ بهره بردار بخش کشاورزی در سلسله افزود: در حال حاضر کشت قراردادی مختص گندم آبی است و به دلیل عملکرد خوب شهرستان در این زمینه، عملکرد لرستان نیز ارتقا یافته است.

 

خبرنگار: سجادجوانمرد