طی حکمی از طرف معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان ملی استاندارد ، مدیرکل جدید استاندارد لرستان منصوب شد.

به گزارش صدای منتقد ؛ با حکم  معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان ملی استاندارد، وحید والی‌زاده مرادی به‌عنوان مدیرکل جدید  استاندارد لرستان منصوب شد.

پیش از این  مرضیه قنبریان به عنوان مدیرکل استاندارد لرستان فعالیت می کرد.

معاونت اداری، مالی و پشتیبانی اداره‌کل فنی و حرفه‌ای لرستان، رئیس دانشکده علمی کاربردی مهارت استان، مدیر تربیت بدنی بسیج استان، رئیس هیات کشتی و تیراندازی لرستان و همچنین مشاور نمایندگان کمیسیون‌های اجتماعی و قضایی دوره‌های نهم و دهم مجلس شورای اسلامی از جمله سوابق والیزاده به شمار می رود