بهروز بالاوندی مدیر شعب بانک رفاه کارگران با حضور در دفتر مدیر کل تامین اجتماعی استان لرستان در خصوص تعاملات بسیار مطلوب دو مجموعه با هم دیدار وگفتگو کردند.

به گزارش پایگاه خبری وتحلیلی صدای منتقد،دراین دیدار بهروز بالاوندی مدیر شعب بانک رفاه کارگران استان لرستان با اشاره به تعامل بانک رفاه با حوزه تامین اجتماعی در استان،اظهار داشت: رضایت مردم و بیمه شدگان تامین اجتماعی استان لرستان از خدمات بانک رفاه برای مدیریت و پرسنل اهمیت ویژه‌ای دارد.

مدیریت اداره امور شعب بانک رفاه استان لرستان افزود: بانک رفاه درکنار تامین اجتماعی همواره درخدمت قشر کارگر ومولدجامعه است.

وی خدمت به بیمه شدگان و کارکنان تامین اجتماعی استان را افتخاری برای کارکنان بانک رفاه دانست.

بالاوندی با اشاره به همکاری بسیار خوب مابین مراکز بیمه ای و درمانی تامین اجتماعی و شعب بانک رفاه اظهار داشت: توسعه زیرساخت های الکترونیکی و گسترش خدمات غیرحضوری از جمله اقدامات اثر بخش و نوین بانک رفاه است.

منوچهر گودرزی مدیرکل تامین اجتماعی استان  لرستان ،ارائه خدمات به جامعه کار و تلاش را امری ارزشمند عنوان کرد و گفت: اقدامات بانک رفاه در راستای تسریع و تسهیل در ارائه خدمات به بیمه شدگان تامین اجتماعی عامل مهمی در ارتقاء میزان رضایتمندی این عزیزان است.

گودرزی ابراز داشت: افزایش کمی و کیفی خدمات بانک رفاه در استان مرهون مساعی و نگاه مدبرانه مدیریت این مجموعه است.

وی  اظهار داشت: ارائه مطلوب خدمات در بانک رفاه رضایت عموم اقشار جامعه خصوصا تلاشگران عرصه تولدی و صنعت را تامین نماید.

وی برخورداری از اعتماد مردم و توانمندی بالای سرمایه انسانی را دو عامل موفقیت بانک رفاه عنوان کرد و افزود: خدمات ارزشمند این مجموعه و اقدامات موثر آن در مسیر توسعه اقتصادی و اجتماعی قابل تقدیر است.

مدیرکل تامین اجتماعی استان  لرستان ،بانک رفاه کارگران را بعنوان بازوی پرتوان و ارزشمند برای سازمان دانست و تصریح کرد: بانک رفاه کارگران همواره حامی و پشتوانه  این سازمان در حوزه کارفرمایان ،کارگران  و بازنشستگان بوده و در مسیر حمایت اجتماعی و مالی از قشرکارگر و سایر مردم از هیچ کوششی فروگذار نکرده است.

وی اظهار داشت: سطح بالای تعاملات فی مابین بانک رفاه و تامین اجتماعی استان نشان از اهتمام مدیریت بانک و کارکنان تلاشگر در شعب این بانک در راستای خدمت رسانی مطلوب است.