مهندس بهروز بالاوندی مدیر شعب بانک رفاه کارگران استان با حضور در دفتر مدیر کل امور مالیاتی استان لرستان با دکتراسماعیل احمدی برای تعامل دو جانبه وگسترش فعالیت ها دیدار کرد.

به گزارش پایگاه خبری وتحلیلی صدای منتقد، در جلسه ای که به منظور توسعه تعامل با اداره کل امورمالیاتی استان لرستان و با حضور مدیر شعب بانک رفاه کارگران  استان و هیات همراه  برگزار شد مهندس بالاوندی با اشاره به نقش مهم و تاثیر گذار مالیات در کشور نقش این سازمان در رشد و توسعه هر استان را مهم عنوان کرد.

مدیر شعب استان لرستان تصریح کرد:بانک رفاه کارگران بعنوان یک بانک پیشرو در ارائه خدمات مطلوب بانکی به اقشار مختلف جامعه به تشریح خدمات  این بانک دراشتغالزایی،کمک به اقتصاد پویادرکشور ومسئولیت اجتماعی این بانک در بسیاری از حوزه ،خواستار تعامل وارتباط چند سویه با اداره کل مالیاتی  بعنوان یک دستگاه اجرایی تاثیر گذار شد.

دکتر اسماعیل احمدی مدیر کل امور مالیاتی استان لرستان با تبریک انتصاب مهندس بالاوندی بعنوان مدیر شعب بانک رفاه کارگران وتقدیر از خدمات مطلوب بانک رفاه به جامعه هدف وسایر اقشار خواستار  تعامل دو جانبه در مراودات بانکی با اداره کل مالیاتی شد.

مدیر کل امور مالیاتی استان تصریح کرد:بانک رفاه کارگران بعنوان یک بانک مشتری مدار با خدمات مطلوب با ارائه سبد محصولات متنوع بانکی خود به این اداره کل شاهد تعامل بیشتر با کارکنان اداره کل مالیاتی در توسعه خدمات بانکی وپرداخت تسهیلات شود.

در این جلسه آقایان رضا علیشاهی مدیر ارتباط با مشتریان ،ذبیح بارانی بیرانوند رئیس شعبه آیت الله طالقانی خرم آباد،امیر محمود داودی نژاد مدیر روابط عمومی بانک رفاه و رحیم زیودار معاونت پشتیبانی و سعید محسنی رئیس امور مالی وحسابداری اداره کل امور مالیاتی استان لرستان حضور داشتند .