سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی لرستان گفت: در پذیرش مهرماه سال‌جاری، بیش از ۴ هزار دانشجو در این دانشگاه ثبت‌نام کرده‌اند.

به‌ گزارش صدای منتقد ؛ محمدرضاجعفری در آئین استقبال از دانشجویان جدید مراکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی، فرهنگ وهنر، فرماندهی نیروی انتظامی و یخچالسازی در سالن اجتماعات این دانشگاه برگزارشده بود، اظهار کرد: این دانشگاه برای پذیرش مهرماه جاری در مقطع کاردانی دو هزار و ۳۲۹ دانشجو و در مقطع کارشناسی نیز هزار و ۷۶۸ دانشجو و درمجموع؛ چهارهزارو97 نفر پذیرش داشته که نسبت به سال گذشته در مقطع کاردانی ۲۷ درصد و در مقطع کارشناسی نیز ۴۲ درصد رشد داشته است.

سرپرست دانشگاه علمی‌کاربردی لرستان با بیان این‌که  این مهم بیانگر تغییر نگاه، تمایل و توجه جامعه به آموزش‌های مهارتی است ، افزود: جامعه کنونی به این باور رسیده است که برنامه‌های مهارتی باعث ایجاد اشتغال و کارآفرینی می‌شوند.

او گفت: همچنین بخشی از این رشد ناشی از تغییر سیاست‌های دانشگاه در مدیریت جدید از جمله بازنگری در ۱۰۴ برنامه‌ درسی موجود، ایجاد ۱۲۵ برنامه درسی جدید متناسب با نیاز بازار کار و ضرورت‌های شغلی آینده، توجه به سند آمایش و ظرفیت هر منطقه و هر شهرستان بوده است.

سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی لرستان بیان کرد: در حال حاضر بیش از هفت هزار دانشجو و ۹۵۰ مدرس در مقاطع کاردانی حرفه‌ای، کاردانی فنی، کارشناسی حرفه‌ای و مهندسی فناوری با ۳۰۱ کد رشته در چهار گروه آموزشی «صنعت، کشاورزی، مدیریت و خدمات اجتماعی و فرهنگ و هنر»مشغول تحصیل هستند.

جعفری  تاکید کرد: هدف از تشکیل دانشگاه علمی و کاربردی تربیت نیروی ماهر، متخصص و کارآفرین بوده است و برای ایجاد مرکز نوآوری و کارآفرینی، ایجاد مراکز رشد و کلینیک‌های مشاوره، اشتغال و توسعه کارآفرینی در دانشگاه برنامه‌ریزی شده است و در سال جاری این اتفاقات در دانشگاه خواهد افتاد.