سد معبر در خیابان‌ها و پیاده روهای کم عرض خرم آباد باعث مشکلاتی برای ماشین‌ها و رفت و آمد افراد به وجود آورده است و عابران پیاده به دلیل شلوغی پیاده روها به ناچار مجبور می‌شوند از خیابان گذر کنند و با توجه به پهن کردن بساط دست فروشان و… این معضل شکل ناپسندی به شهرستان داده است.

سد معبر در میدان و خیابان‌های اصلی شهر خرم آباد موضوعی تمام شدنی نیست. خیابان‌ها و پیاده روهای این شهر وضع نامنظمی به خود می‌گیرند و سال‌ها است که مسئولین این شهرستان در فکر مکانی برای بازارچه های ثابت هستند؛ اما متأسفانه این فکر هنوز عملی نشده است.

سد معبر از جمله عوامل مشکل ساز بازار است که در نگاهی منجر به تاخیر در عبور و مرور و نیز ترافیک در حمل و نقل عمومی می شود. این مسئله علاوه بر این که اعتراضات شهروندان را به دنبال دارد بلکه به شکل نامناسبی به زیباسازی محیط لطمه وارد می کند

در این شهر معابر عمومی متعلق به مغازه داران، دست فروشان و دوره گردان شده است و جمله معابر عمومی متعلق به عموم شهروندان است، در این شهر خرم آباد به فراموشی سپرده شده است

از مصادیق سد معبر می‌توان از سد معابر توسط دست‌ فروشان ،مغازه داران، نصب دکه‌های غیرمجاز، تخلیه نخاله، ریختن مصالح، آجر و سیمان در معابر عمومی بدون مجوز شهرداری، توقف اتومبیل در مکان‌های غیرمجاز، وسایل نقلیه جهت فروش کالا و اشغال پیاده‌روها و میادین توسط افرادی که از آنجا به عنوان محل سکونت استفاده می‌کنند نام برد.

اینگونه تخلفات می‌تواند موجبات سد معابر عمومی، اشغال پیاده‌روها و استفاده غیرمجاز از آنها و میادین و پارک‌ها و باغ‌های عمومی را فراهم آورد و شهرداری‌ها برابر تکلیف موظف است در ممانعت از ایجاد سد معبر قدم بردارد

پیاده رو مغازه داران و اصنافی که مسافتی از حاشیه مغازه خود را به پارکینگ خصوصی مبدل نموده اند و با تهیه تجهیزاتی از قبیل کله قندی، فلزات تیز و صندوق میوه و… ، محدودیت استفاده از حوالی کسب خود را برای شهروندان تعریف کرده اند، علاوه بر این که به بستر فرهنگی جامعه لطمه وارد نموده اند مشکلات رفت آمدی را برای شهروندان به وجود آورده اند.

سد معبر خود به نوعی عاملی تهدید کننده بازار است، از سویی اعتراضات شهروندان را به دنبال دارد و توقف چند دقیقه آن ها را مختل می کند و از سویی دیگر منجر به بدنمایی محیط و حجم عظیمی از ترافیک در محدوده تعریف شده می گردد.

در اشاره به این مسئله می توان گفت، حوالی مراکز تجاری و مغازه ها و فروشگاه ها به هیچ عنوان پارکینگ اختصاصی و در تصرف صاحبان املاک یاد شده نیست و محدود کردن محیط اطراف مغازه به نوعی جرم تلقی می شود و مباحثی را برای فضای عمومی جامعه به وجود خواهد آورد.

آثار مخرب سد معبر در فضای اجتماعی فقط از سوی مغازه داران صورت نمی گیرد بلکه گاهی از سوی دستگاه های اداری و حوالی فضای سبز شهرداری ها در مناطق مختلف مشهود است که ناخودآگاه بی نظمی اجتماعی را به سوی نهادها و سازمان هایی سوق می دهد که خود باید به نوعی گره گشای مشکلات فوق باشند.

پیاده رو در پارک حضور کله قندی اطراف سازمان ها و ادارات مختلف که گوشه ای از محیط آسفالت خیابان و پیاده رو را اشغال کرده است مشکلات بسیاری را برای شهروندان به وجود خواهد آورد که اشاره به غیرمجاز بودن این مسئله به شدت دستگاه های ذیربط را تهدید می کند و ساماندهی این مسئله از سوی مسئولان به لحاظ فرهنگی و اجتماعی لازم است

مطابق تبصره ۱ بنده ۲ قانون ۵۵ سد معبر توسط بازاریان و افراد دیگر برعهده شهرداری گذاشته شده است؛ همچنین بنده ۲۰ ماده ۵۵ سد معابر عمومی و اشتغال پیاده روها ممنوع است.

رضا میرزایی