مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی نوجوانان کشور در رده بانوان برگزار و در آن تیم لرستان قهرمان شد.
به گزارش  صدای منتقد، مسابقات وزنه برداری قهرمانی نوجوانان ۱۶ و ۱۷ سال کشور که به گرامیداشت کنگره ملی ۶۵۴۴ شهید استان لرستان، با شرکت ۲۳ تیم و با حضور ۸۵ شرکت کننده از ۲۲ دوم ماه جاری به مدت دو روز در سالن مسابقات مجموعه ورزشی تختی خرم‌آباد برگزار شد، با قهرمانی تیم لرستان خاتمه یافت.
در این مسابقات از نظر امتیازی تیم لرستان با کسب ۶۸۸ امتیاز در سکوی نخست قرار گرفت.
همچنین استان‌های کردستان با ۴۸۸ امتیاز و خراسان رضوی با ۴۶۶ امتیاز نیز به ترتیب در رده‌های دوم و سوم قرار گرفتند.

رده بندی از نظر کسب نشان ( به تفکیک حرکات)

خراسان رضوی با ۱۱ مقام اول و چهار دومی/ مقام اول

کردستان با ۶ مقام اول و ۶ عنوان سومی/ مقام دوم

تیم لرستان چهار مقام اول، هشت مقام دوم و یک عنوان سوم/ مقام سوم

عناوین تیم لرستان:
در مجموع «ریحانه مقانکی» در دسته ۴۰ کیلوگرم مقام اول( بدون شرکت کننده)
«ستایش گودرزی» در دسته ۷۱ کیلوگرم، «مینا گودرزی» در دسته ۵۵ کیلوگرم، «فاطمه ملکی» در دسته ۴۵ کیلوگرم مقام دوم
«ستایش زارعی» دسته ۵۹ کیلو گرم در دو ضرب مقام سوم

نتایج کلی:
در رقابت‌های دسته دسته ۴۰ و ۴۵ کیلوگرم که به طور همزمان برگزار شد، ریحانه مقانکی از استان لرستان به عنوان تنها شرکت‌کننده در دسته 40 کیلوگرم، وزنه ۲۴ کیلوگرم در حرکت یک ضرب، ۳۴ کیلو در حرکت دوضرب و ۵۸ کیلوگرم در مجموع را ثبت کرد.
در دسته ۴۵ کیلوگرم که با رقابت پنج وزنه بردار برگزار شد، در پایان حرکات یک ضرب، آنیتا فیضی از کردستان با مهار موفق وزنه ۵۲ کیلوگرم، فاطمه ملکی از لرستان با مهار وزنه ۴۹ کیلوگرم و نسترن میرعرب از سیستان و بلوچستان با ثبت وزنه ۳۶ کیلوگرم به ترتیب مقام اول تا سوم را کسب کردند.
در حرکات دو ضرب، آنیتا فیضی از کردستان با مهار وزنه ۶۷ کیلوگرم، فاطمه ملکی از لرستان با مهار وزنه ۵۵ کیلوگرم و نسترن میرعرب از سیستان و بلوچستان با ثبت وزنه ۴۱ کیلوگرم رتبه‌های برتر را از آن خود کردند.
مقام اول تا سوم مجموع نیز به ترتیب به آنیتا فیضی با ثبت ۱۱۹ کیلوگرم، فاطمه ملکی با ثبت ۱۰۴ کیلوگرم و میرعرب با ۷۷ کیلوگرم تعلق گرفت.

نتایج پایانی دسته ۴۹ کیلوگرم
حرکت یک ضرب:
نفر اول: شراره احمدنژاد از آذربایجان غربی با مهار وزنه ۴۴ کیلوگرم
نفر دوم: حوریه فتوحی از گیلان با مهار وزنه ۴۳ کیلوگرم
نفر سوم: فاطمه مالمیر از همدان با مهار وزنه ۳۸ کیلوگرم

حرکت دو ضرب:
نفر اول: شراره احمدنژاد از آذربایجان غربی با مهار وزنه ۵۶ کیلوگرم
نفر دوم: حوریه فتوحی از گیلان با مهار وزنه ۵۰ کیلوگرم
نفر سوم: زهرا سلطانی از زنجان با مهار وزنه ۴۶ کیلوگرم

مجموع:
نفر اول: شراره احمدنژاد از آذربایجان غربی با مهار وزنه ۱۰۰ کیلوگرم
نفر دوم: حوریه فتوحی از گیلان با مهار وزنه ۹۳ کیلوگرم
نفر سوم: زهرا سلطانی از زنجان با مهار وزنه ۸۱ کیلوگرم

رقابت‌های دسته ۵۵ کیلوگرم دختران
حرکت یکضرب:
سیده غزل حسینی (خراسان رضوی): ۷۰ کیلوگرم
مینا گودرزی (لرستان): ۶۱ کیلوگرم
تینا یاری (آذربایجان شرقی): ۶۰ کیلوگرم

حرکت دوضرب:
سیده غزل حسینی (خراسان رضوی): ۸۰ کیلوگرم
مینا گودرزی (لرستان): ۷۵ کیلوگرم
تینا یاری (آذربایجان شرقی): ۷۱ کیلوگرم

مجموع:
سیده غزل حسینی (خراسان رضوی): ۱۵۰ کیلوگرم
مینا گودرزی (لرستان): ۱۳۶ کیلوگرم
تینا یاری (آذربایجان شرقی): ۱۳۱ کیلوگرم

نتایج دسته ۵۹ کیلوگرم
حرکت یکضرب:
ریحانه کریمی (خراسان رضوی): ۷۱ کیلوگرم
مهدیس میرزایی (زنجان): ۵۴ کیلوگرم
دیانا کورانی (آذربایجان غربی): ۴۶ کیلوگرم

حرکت دوضرب:
ریحانه کریمی (خراسان رضوی): ۹۰ کیلوگرم
مهدیس میرزایی (زنجان): ۶۶ کیلوگرم
ستایش زارعی (لرستان): ۵۵ کیلوگرم

مجموع:
ریحانه کریمی (خراسان رضوی): ۱۶۰ کیلوگرم
مهدیس میرزایی (زنجان): ۱۲۰ کیلوگرم
دیانا کورانی (آذربایجان غربی): ۱۰۱ کیلوگرم

خاطرنشان می‌شود که مسابقات قهرمانی نوجوانان کشور برای اولین بار به صورت همزمان برگزار می‌شود.
برنامه:
مسابقات بخش دختران: ۲۱ و ۲۲ شهریور ماه
مسابقات بخش پسران: ۲۹، ۳۰ و ۳۱ شهریورماه

دسته 64 کیلوگرم :
حرکت یکضرب:
1- بیتا ذبیحیان (مازندران): 73 کیلوگرم
2- سیده غزاله حسینی (خراسان رضوی): 72 کیلوگرم
3- مهنا عبدالهی (کردستان): 52 کیلوگرم
حرکت دوضرب:
1- سیده غزاله حسینی (خراسان رضوی): 92 کیلوگرم
2- بیتا ذبیحیان (مازندران): 88 کیلوگرم
3- مهنا عبدالهی (کردستان): 68 کیلوگرم
مجموع:
1- سیده غزاله حسینی (خراسان رضوی): 164 کیلوگرم
2- بیتا ذبیحیان (مازندران): 161 کیلوگرم
3- مهنا عبدالهی (کردستان): 120 کیلوگرم

دسته 71 کیلوگرم:
حرکت یکضرب:
1- حدیثه انصاری پور (اصفهان): 65 کیلوگرم
2- ستایش گودرزی (لرستان): 61 کیلوگرم
3- حدیث علیزاده (اردبیل): 60 کیلوگرم
حرکت دوضرب:
1- ستایش گودرزی (لرستان): 69 کیلوگرم
2- حدیثه انصاری پور (اصفهان): 68 کیلوگرم
3- حدیث علیزاده (اردبیل): 68 کیلوگرم
مجموع:
1- حدیثه انصاری پور (اصفهان): 133 کیلوگرم
2- ستایش گودرزی (لرستان): 130 کیلوگرم
3- حدیث علیزاده (اردبیل): 128 کیلوگرم

دسته 81 کیلوگرم :

حرکت یکضرب:
1- کیژان مقصودی (کردستان): 72 کیلوگرم
2- نگین پاک نژاد (البرز): 55 کیلوگرم
3- ستایش عیدی خطیبی (آذربایجان شرقی): 54 کیلوگرم
حرکت دوضرب:
1- کیژان مقصودی (کردستان): 94 کیلوگرم
2- نگین پاک نژاد (البرز): 75 کیلوگرم
3- ستایش عیدی خطیبی (آذربایجان شرقی): 68 کیلوگرم
مجموع:
1- کیژان مقصودی (کردستان): 166 کیلوگرم
2- نگین پاک نژاد (البرز): 130 کیلوگرم
3- ستایش عیدی خطیبی (آذربایجان شرقی): 122 کیلوگرم

دسته 81+ کیلوگرم:
حرکت یکضرب:
ساناز سعدی زاده (آذربایجان شرقی): 71 کیلوگرم
هلیا کیانی (خراسان رضوی): 65 کیلوگرم
سوگند کاظم پور (یزد): 58 کیلوگرم

حرکت دوضرب:
ساناز سعدی زاده (آذربایجان شرقی): 85 کیلوگرم
هلیا کیانی (خراسان رضوی): 78 کیلوگرم
سوگند کاظم پور (یزد): 70 کیلوگرم

مجموع:
ساناز سعدی زاده (آذربایجان شرقی): 151 کیلوگرم
هلیا کیانی (خراسان رضوی): 143 کیلوگرم
سوگند کاظم پور (یزد): 128 کیلوگرم

خاطرنشان می‌شود که مسابقات قهرمانی نوجوانان کشور برای اولین بار به صورت همزمان برگزار می‌شود.
برنامه:
مسابقات بخش دختران: ۲۱ و ۲۲ شهریور ماه
مسابقات بخش پسران: ۲۹، ۳۰ و ۳۱ شهریورماه