در میان این همه اتفاقات عجیب و غریب در ورزش کشور حالا نوبت به تعلیق رشته دو و میدانی رسیده است.

به گزارش صدای منتقد ،این روزها زمزمه هایی به گوش می‌رسد که  وزیر ورزش تصمیم گرفته است رییس فدراسیون دو و میدانی را برکنار کند. ماجرا به قدری جدی به نظر می‌رسد که برخی حتی نام فرد جایگزین را هم می‌دانند.

پر واضح است با توجه به اینکه سمت رییس فدراسیون یک پست سازمانی انتخابی است نه انتصابی، برکنار کردن رییس فدراسیون بدون نظر اعضاء مجمع با برخورد قانونی فدراسیون جهانی مواجه خواهد شد و عاقبت چیزی نخواهد بود، جز تعلیق یک رشته ورزشی المپیکی.

حالا در میان این همه اتفاقات عجیب و غریب این روزهای ورزش و در آستانه یک سال باقی‌مانده تا بازیهای آسیایی، همین را کم داشتیم که یک رشته را از جمع رشته‌های کاروان بازیهای آسیایی حذف کنیم.

البته آقای وزیر ورزش که خود یکی از پیشکسوتان و رکوردداران دو و میدانی است و حتی در تمام اجتماعات از این رشته به صورت ویژه یاد نموده و خود را یکی از دلسوزان اصلی آن می‌داند، بعید است که بخواهد با یک چنین تصمیمی دو و میدانی را از چاله خارج و به چاه بیندازد.

مگر اینکه بتوانند رییس فدراسیون را تا جایی تحت فشار قرار دهند که مجبور به استعفا شده و به قول خودمان عطایش را به لقایش ببخشد که البته این روزها هاشم صیامی بارها اذعان داشته که به هیچ عنوان قصد باختن این قافیه را ندارد