حکم قهرمانی مساوی با برکناری/ رئیس هیات دوومیدانی لرستان بعد از قهرمانی برکنار شد

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان لرستان،رئیس هیات دو و میدانی استان را بعد از قهرمانی کشور برکنار کرد.

امروز آرش قیاسیان سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان در اقدامی عجیب بعد از قهرمانی دو و میدانی لرستان در کشور،سیاوش سپهوند رئیس هیئت دو و میدانی را برکنار کرد.

سپهوند که طی چهار سال گذشته رئیس هیات خود توانسته با برنامه ریزی های خوب عناوین قهرمانی استانی، کشوری،لیگ و درخشش در باشگاههای کشور را در کارنامه این هیات داشته باشد ،در اقدامی تعجب آور امروز برکنار و عرق قهرمانی وی خشک نشد