گزارش تصویری برگزاری مجمع انتخاباتی هیات فوتبال لرستان
گزارش تصویری مراسم تودیع ومعارفه مدیر شعب بانک رفاه کارگران لرستان